Betalen – FRIENDS4DENTS

Betalen

Betalen

Bij sommige zorgverzekeringen declareren wij het geheel aan u zelf en dient u, voor een eventuele vergoeding, de declaratie zelf in bij uw zorgverzekering. U dient echter wel binnen 30 dagen de declaratie aan ons te betalen, ook al heeft u (nog) geen vergoeding van uw zorgverzekering ontvangen.

Met een aantal zorgverzekeringen zijn overeenkomsten afgesloten, waardoor wij uw nota rechtstreeks kunnen indienen bij deze zorgverzekeringen. Voor het gedeelte dat niet vergoed wordt door uw zorgverzekering krijgt u óf een declaratie van de zorgverzekering óf een declaratie van ons.
Wordt uw nota door ons direct gedeclareerd bij uw zorgverzekering, dan kunt u de nota inzien op uw zorgverzekerings-portaal.

Wenst u nadere informatie betreffende uw vergoedingen, dan verzoeken wij u om dit na te lezen in uw polisvoorwaarden of om contact op te nemen met uw zorgverzekering.

Hoe kunt u betalen?

U kunt een doorlopende machtiging tekenen voor automatische incasso. Hiermee machtigt u Tandartsenpraktijk Friends4Dents om 30 dagen na de factuurdatum het bedrag van uw bank-/girorekening af te schrijven. Mocht u het niet eens zijn met het afgeschreven bedrag, dan kunt u binnen 56 dagen de bank opdracht geven om het bedrag te storneren.

Op het machtigingsformulier kunt u aangeven voor welke gezinsleden de automatische incasso geldt. De machtigingsformulieren zijn aan de balie te verkrijgen. U ontvangt van ons een originele declaratie (per post of aan de balie). Deze declaratie kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen om het te vergoeden deel te ontvangen. Indien u deze declaratie per direct bij uw zorgverzekeraar indient, heeft u de eventuele vergoeding op uw rekening, voordat er door ons geïncasseerd gaat worden.

U kunt uw declaratie binnen 30 dagen per bank overmaken op IBAN-nummer:
NL39 ABNA 0455526311 t.n.v. Tandartsenpraktijk Friends4Dents.

U kunt uw declaratie ook per pin of contant aan de balie voldoen.

Betalingsregeling Tandartsenpraktijk Friends4Dents

Tandartsenpraktijk Friends4Dents biedt u een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden in drie, zes of negen maandelijkse termijnen te betalen.

Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst van uw declaratie contact op met onze administratie.

De medewerksters van de administratie zijn voor vragen over de declaratie van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 09.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer: 073-5230594 of

per e-mail: administratie@friends4dents.nl