PATIËNTENDOSSIER – FRIENDS4DENTS

PATIËNTENDOSSIER

PATIËNTENDOSSIER

Voor een goede behandeling is het nodig dat de tandarts informatie over uw gezondheidstoestand, onderzoeken, behandelingen en uw specifieke wensen verzamelen in een patiëntendossier. In uw dossier staan ook gegevens die uw tandarts met uw toestemming heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist. De tandarts is verplicht een patiëntendossier aan te leggen. Het dossier is digitaal. De zorgverleners die uw dossier voor uw behandeling inzien hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw patiëntendossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

Informeren van andere zorgverleners binnen of buiten onze praktijk die bij uw behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij een verwijzing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier gebruiken wij voor de financiële administratie.

Wil uw tandarts gegevens gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, dan moet hij u daarover informeren en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot u herleidbaar zijn, zogenaamde geanonimiseerde gegevens.

Kinderen vanaf 16 jaar kunnen volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) art.7.447 zelfstandig een behandelovereenkomst aangaan. Zij hebben ook zelf recht op informatie over de behandeling en deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim van de tandarts. Het medisch beroepsgeheim van de tandarts geldt ook tegenover de ouders of verzorgers.

Wij dienen daarom kinderen vanaf 16 jaar zelfstandig in te schrijven en ook de declaratie dient op naam van het kind vanaf 16 jaar te worden verzonden en niet meer naar ouders/verzorgers. Het kind kan toestemming geven aan ouders/verzorgers om de informatie en declaratie wel met ouders/verzorgers te delen.