FACINGS – FRIENDS4DENTS

FACINGS

FACINGS

Verkleuring, slijtage of beschadiging.

Mooie tanden zijn een belangrijk onderdeel van het gezonde imago dat we willen uitstralen.

Thee, koffie en rode wijn laten in de loop der jaren hun sporen achter. Gebruik en misbruik van het gebit doen het glazuur slijten. Door de verkleurde en versleten tanden zien we er ouder en onverzorgder uit.

Soms zijn een of meerdere tanden beschadigd door een ongeluk, of is er een andere reden waarom we niet vrijuit durven te lachen. Dan kunnen facings uitkomst bieden. Facings zijn dunne schildjes van porselein of dunne laagjes composiet (wit vulmateriaal) die bovenop de eigen tanden worden geplakt. We kunnen daarmee de kleur, de vorm en zelfs, tot op zekere hoogte, de stand van de tanden corrigeren.

Vraag aan de tandarts wat de mogelijkheden zijn en indien u knarst of klemt is het verstandig om een knarsplaat te laten aanmeten.

Porselein of composiet?

Zoals gezegd, facings kunnen gemaakt worden van porselein of van composiet, maar wat is nou het verschil?

Het grootste verschil zit hem in de manier waarop ze gemaakt worden: porseleinen facings worden door de tandtechnieker op een model van de tanden gemaakt, terwijl facings van composiet door de tandarts direkt in de mond worden vervaardigd. Dat maakt de porseleinen bewerkelijker en dus duurder. Composiet facings worden in één zitting gedaan, voor porseleinen facings zijn twee, drie of soms vier afspraken nodig.

In het algemeen wordt er voor het maken van facings heel weinig van de tanden afgeslepen. In het geval van composiet is opruwen van het glazuur vaak al voldoende. Bij porseleinen facings kan het zijn dat er wat meer wordt geslepen.

Het composiet dat voor facings wordt gebruikt is speciaal daarvoor ontwikkeld. In de loop der jaren is het enorm verbeterd: het verkleurt niet of nauwelijks en kan net zo glanzend als porselein worden gepolijst. Ondanks de toegenomen sterkte, kan het zijn dat als u op iets heel hards bijt er een stukje afbreekt. Composiet is echter gemakkelijk te repareren.

Porseleinen facings zijn misschien sterker, maar bij breuk lastig te repareren.

Toch kan het zijn dat porselein de voorkeur heeft, vooral als de tanden al veel vullingen hebben. De tandarts zal ieder geval apart moeten beoordelen en besluiten of voor u porselein of composiet beter is.

FACINGS van COMPOSIET

Met facings van composiet is het mogelijk om op een eenvoudige manier het uiterlijk van tanden te verbeteren.

Om een indruk te geven volgt hieronder een aantal voorbeelden.

Daarna vindt u meer informatie over facings van composiet.

1 Facing: 

Michelle had ooit een hockey-ongelukje gehad en bleef als resultaat met een verkleurde voortand zitten. De tand was vele malen behandeld, maar Michelle was niet erg blij met het resultaat (foto links). Om het te verbeteren werd de tand van binnenuit gebleekt en vervolgens met composiet in de passende kleur en vorm gerestaureerd (foto rechts).

2 Facings:  

Koen was ooit op zijn voortand gevallen en de zenuw had het niet overleefd. Na de obligate wortelkanaalbehandeling verkleurde de tand al snel. Daarnaast waren beide middelste voortanden flink afgesleten. De donkere tand werd van binnenuit gebleekt (2de foto) en daarna zijn beide voortanden van een facing van composiet voorzien.

3 Facings:  

Marja´s case behoeft weinig uitleg, de foto´s spreken voor zich. Wat 4 composietfacings kunnen doen…

Of meer…..  

Bij Diana zien we een onregelmatige stand van de tanden en een ontwikkelingsstoornis van het glazuur. Het is haar grote wens een mooie rij spierwitte tanden te hebben maar wil per se geen beugel om de tanden eerst recht te zetten.
Met 20 composietfacings hebben we aan haar wens voldaan. Van de hoektand die uitsteekt moest natuurlijk wel wat worden weggeslepen om hem in de rij te krijgen, Diana had het er graag voor over.

COMPOSIET

Composiet is het tandkleurige vulmateriaal voor tanden en kiezen. Voor de voortanden is een speciaal composiet ontwikkeld dat iets minder sterk is dan het composiet voor de kiezen, het heeft immers minder krachten te verduren.

Dit composiet voor de tanden bestaat in vele kleurschakeringen en kan prachtig afgewerkt en gepolijst worden. Bij goed onderhoud (liefst met elektrische borstel en reiniging tussen de tanden met tandzijde, stokers of ragers) blijft het heel lang mooi van kleur en glans.

Bij breuk kan er vrij eenvoudig reparatie plaatsvinden door er nieuw composiet tegenaan te plakken.

HOE WORDEN FACINGS VAN COMPOSIET GEMAAKT?

Als we facings van composiet maken is er met u in een eerdere afspraak al besproken wat in uw geval het beste aantal facings zou zijn en wat u ongeveer kunt verwachten. Meestal maken we een foto van de bestaande situatie voordat we beginnen.

Het tandvlees wordt licht verdoofd, u zult verderop zien waarom. Dan bepalen we nauwkeurig wat de juiste kleur is voor de facings, voortanden kunnen vaak wat lichter van kleur zijn dan de kiezen. Het is een fabeltje dat alle tanden dezelfde kleur zouden moeten hebben, het gaat erom tot een harmonieus geheel te komen.

Vervolgens wordt het glazuur opgeruwd of er wordt wat van het glazuur weggeslepen. Bestaande vullingen die niet goed meer zijn worden verwijderd, als ze wél nog in orde zijn kunnen ze meestal blijven zitten.

Het glazuur wordt dan met verschillende produkten behandeld zodat een goede hechting tussen tand en composiet tot stand komt. Vaak is er om de tand dan al een bandje geplaatst dat ervoor zorgt dat het composiet niet tussen de tanden kruipt. Het bandje geeft het composiet ook al meteen een juiste vorm. Het wordt vaak iets onder het tandvlees gedrukt zodat later geen overgang voelbaar of zichtbaar is. Hier is het dus prettig als het tandvlees wat verdoofd is.

Het composiet is zgn. lichthardend, onder invloed van blauw licht wordt het dus hard. Elke laag wordt afzondelijk uitgehard met de lamp.

In veel gevallen is het nodig om voordat de facing wordt gemaakt één of twee ondersteunende vullingen te maken om de juiste vorm te krijgen.

Als dan alle composiet is aangebracht, wordt het bandje verwijderd en gaan we het composiet de vorm geven die we willen hebben en wordt het composiet op hoogglans gepolijst. Bij het afwerken van het randje dat net onder het tandvlees ligt komt de verdoving weer goed van pas.

Tenslotte krijgt u een spiegel om het resultaat te beoordelen.

Veranderingen kunnen dan nog worden aangebracht, het grote voordeel van composiet t.o.v. porselein! Nog een paar foto´s en we zijn klaar. U krijgt dan nog een formuliertje mee met daarop wat instructies over hoe u de facings het beste kunt verzorgen.

Op verzoek sturen we u de foto´s van vóór en na de behandeling graag toe:

Vóór de behandeling:                     Na de behandeling:

 

 

Facings van porselein

Samenwerking

Facings van porselein zijn dunne schildjes keramiek die op de tanden worden vastgeplakt. De tandarts bereid de tanden voor en de schildjes worden in het laboratorium door de tandtechnieker gemaakt, een gecompliceerde en delicate techniek. Een goede samenwerking tussen de tandarts en zijn technieker is  van groot belang voor het uiteindelijke resutaat.

Hieronder ziet u eerst enkele voorbeelden, daarna volgt een uitgebreide uitleg over hoe het maken van porseleinen facings in zijn werk gaat.

Voorbeeld 1

Voor                                                          Na

 

Bij Debbie waren maar twee snijtanden aangelegd i.p.v. vier. Op de eerste foto is duidelijk te zien dat er dan te veel ruimte tussen de tanden onstaat en de hoektanden, die bijna op de plaats staan van de ontbrekende snijtanden, zijn puntig van vorm. We hebben hier 6 facings van porselein geplaatst, waarbij de hoektanden de normale snijtanden-vorm kregen en de eerste kiezen achter de hoektand de vorm van een hoektand.

 

Voorbeeld 2

Voor                                                       Na

 

Bij deze bekende TV presentator waren in de loop der jaren bijna alle tanden en kiezen van kronen voorzien, behalve zijn 4 ondersnijtanden, die erg versleten waren en donker verkleurd. Hij wilde er graag iets aan laten doen, maar voorwaarde was dat de 4 nieuwe tanden er natuurlijk en overeenkomstig zijn leeftijd (bijna 70) zouden gaan uitzien. Een uitdaging, vooral voor de tandtechnieker. Hij maakte 4 kunststukjes van keramiek en we hadden een tevereden klant.

 

Voorbeeld 3

Voor                                                       Na

Maar sommigen willen het gewoon recht en wit, zoals Sandra. Ze had ooit 2 facings laten maken op haar voortanden, die waren niet zo mooi meer, vond ze. En een geel verkleurde vulling daarnaast. Bovendien vond ze tanden erg uitsteken. Met 6 facings en 2 kronen op de kiezen konden we aan haar wens voldoen: rechte en (heel) witte tanden.

 

 

PORSELEINEN FACINGS, de behandeling uitgelegd.

Communicatie

Bij het maken van porseleinen facings is communicatie essentieel. Communicatie tussen klant/patiënt en tandarts enerzijds en tussen tandarts en tandtechnieker anderzijds. Gelukkig hebben we tegenwoordig digitale middelen tot onze beschikking, die de communicatie duidelijk en snel doen verlopen. De planning is essentieel, hieronder een voorbeeld van een bekende Amerikaanse acteur waarbij het behoorlijk is misgegaan:

Maar bij deze dan weer goed:

De tandarts zal goed naar uw wensen en verwachtingen luisteren en die doorgeven aan de tandtechnieker.

De eerste stap is het vervaardigen van zgn. studiemodellen. Ze geven de tandarts en technieker een goed idee over wat er technisch haalbaar is. Daarnaast zijn foto´s van de uitgangssituatie onmisbaar. En ten derde een zgn. wax-up, een simulatie van de uit te voeren behandeling.

In deze fase wordt meestal ook de kleur bepaald, indien nodig door de tandtechnieker zelf.

 

Wax-up en mock-up

 

Door middel van een wax-up kunnen we zien waar we uiteindelijk gaan uitkomen. Zo wordt de behandeling geen sprong in het diepe, maar een duidelijk geplande actie naar een voorspelde uitkomst. De kans op mislukking en/of teleurstelling wordt daarmee erg klein.

In veel gevallen kan de wax-up snel naar de mond gekopieerd worden én hij kan dienen voor de tijdelijke facings, zodat we al een goed idee krijgen over hoe het wordt. Je kunt je nieuwe tanden (dan nog wel in kunststof) als het ware uitproberen.

We maken daarvoor zgn. sleutels van een siliconen kneedmassa op de wax-up. Hierin kan een vloeibare kunststof worden gedaan, de sleutel gaat dan in de mond en in enkele minuten wordt de kunststof hard. De sleutel wordt verwijderd en wat achterblijft op de tanden is een kopie van de wax-up. We noemen dit een mock-up.

 

Preparatie

Als al deze stappen naar tevredenheid van alle partijen zijn doorlopen, gaan we de tanden indien nodig licht beslijpen.

We kunnen daarbij onze eerder gebruikte siliconensleutel doorsnijden en mooi zien of we voldoende ruimte voor de facing hebben, zo nee dan moet er nog wat van de tand worden afgeslepen, we noemen dit prepareren. De dunste facings zijn zo´n 0,3 mm dik. Gemiddeld echter 0,5-0.7 mm.

Meestal is het wenselijk om de tanden en het tandvlees licht te verdoven.

Als de preparaties klaar zijn worden er afdrukken gemaakt en tijdelijke facings. De afdrukken gaan naar het lab en de tandtechnieker kan aan de slag.

Techniek

Het zou te ver gaan de techniek hier in detail te bespreken. In plaats daarvan enkele foto´s die goed weergeven hoe kritisch, bewerkelijk en delicaat dit werk is.

 

 

 

Op bovenstaande foto´s is ook goed te zien hoe dun facings kunnen zijn, in dit geval 0,3 mm!

Passen van de facings

Als de facings van het lab terugkomen halen we de tijdelijke facings van de tanden. Ook hier moet meestal verdoofd worden. de facings worden nu met een speciaal produkt op de tanden gelegd zodat ze er niet afvallen. De tandarts controleert de facings op pasvorm en samen met u wordt bekeken of ze ook aan de verwachtingen voldoen.

Kleur, vorm en stand worden uiterst kritisch beoordeeld want eenmaal definitief vastgeplakt kan er bijna niets meer aan het porselein worden veranderd.

Plaatsen van de facings

Als alle partijen tevreden zijn kunnen de facings een voor een worden geplaatst. Dit vastplakken  (bonding genaamd) is een tijdrovende en zeer precieze handeling. Wij gebruiken porselein van het merk Emax, hetgeen een extreem sterke bonding met de tand heeft. Eenmaal vast is voor altijd vast!

 

                

Als we niet tevreden zijn in de pasfase, zullen de facings terugmoeten naar het lab om aangepast te worden. U krijgt dan weer de tijdelijke facings geplaatst. Het wordt nu wel duidelijk hoe belangrijk de planning is, waarover we het in begin hadden. Het liefst willen we natuurlijk dat ze in één keer goed zijn.

Zijn de facings vastgeplakt dan wordt alles mooi afgewerkt en gepolijst en u kunt stralend naar huis.

Graag sturen we u de foto´s van vóór en na de behandeling toe:

vóór de behandeling:                     Na de behandeling:

 

 BLEKEN

Een stralende glimlach: daar wordt iedereen warm van!

Waarom denken veel Nederlanders dat witte tanden alleen voorbehouden zijn voor de modellen in de glossy bladen? Wittere tanden is iets wat veel mensen willen, maar door twijfels en misschien ook uit schaamte laten zij zich weerhouden om dit aan hun tandarts te vragen. Wij begrijpen dat een gezond en functioneel gebit zeer belangrijk is; een groot deel van onze behandelingen zijn bedoeld om u daarmee te helpen, maar met mooie tanden en kiezen zult u uw gebit beter waarderen en het helpt u te motiveren om uw gebit gezond te houden.

De glimlach is meestal het eerste waar men naar kijkt, zelfs nog na de ogen! Een mooie glimlach geeft zelfvertrouwen, u durft vaker te lachen; het geeft uw leven een nieuwe impuls. Als u er goed uit wilt zien denk dan ook aan uw gebit.

Met bleken is vaak een heel natuurlijk resultaat te bereiken, doordat de originele structuur en vorm van uw tanden behouden blijft. Let echter wel altijd op hoe er gebleekt wordt want doffe witte uitgedroogde tanden is niet uw gewenste resultaat! Er zijn veel produkten en methoden op de markt die een oppervlakkige, korte en schadelijke werking hebben. Die produkten en behandelingen lijken goedkoop, maar moeten vaak worden herhaald wat niet goed is voor uw glazuur en uiteindelijk bent u duurder uit.

Vraag aan onze tandarts of uw gebit in aanmerking komt om te laten bleken en wat de veiligste methode is.