VERDOVING – FRIENDS4DENTS

VERDOVING

VERDOVING

Graag zien wij dat uw tandartsbezoek bij ons zo prettig mogelijk verloopt. Dit hoeft niet  pijnlijk of vervelend te zijn. Indien u dit wenst kunnen wij bij een groot aantal behandelingen werken met plaatselijke verdoving. Natuurlijk bepaalt u zelf of u wel of geen verdoving wenst.

De behandelaar kan vaak meer geconcentreerd en nauwkeuriger werken als u als patiënt ontspannen bent en geen pijn heeft tijdens het behandelen. Om een bepaald gedeelte in uw mond te verdoven, gebruikt de tandarts een injectienaald met daarin een vloeistof. Deze vloeistof heeft een vaatvernauwende en zenuw blokkerende werking. Deze verdoving kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld het vullen van tanden en kiezen, het prepareren van tanden voor de toepassing van een kroon of de behandeling van ontstoken tandvlees.

Uw tong en lip kunnen door de verdoving gaan tintelen en vreemd aanvoelen. Het eten en drinken en spreken kan soms lastig zijn, past u daarom op met eten, want u voelt bijvoorbeeld niet dat u op uw lip bijt. Dit gevoel verdwijnt als de verdoving is uitgewerkt  meestal na één tot enkele uren.

In de tandartsenpraktijk is de tandarts de enige die zelfstandig bevoegdheid heeft om een verdoving toe te dienen. Hij kan deze taak echter wel delegeren aan bijvoorbeeld een mondhygiënist of een tandartsassistente. Indien de tandartsassistente de verdoving toedient, dient de tandarts in de praktijk aanwezig te zijn. De tandartsassistente die bij Friends4Dents verdoving toedienen, hebben allen een externe opleiding voor het toedienen van verdoving met goed gevolg afgesloten.

Het is erg belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn van uw gezondheid en daarom vragen wij u bij ieder bezoek ons te informeren  over ziekten, allergieën , kunstgewrichten, kunsthartkleppen , het gebruik van medicijnen of bloedverdunners. Ook is het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt indien u zwanger bent.

Bijwerkingen komen zelden voor. Soms (bij 1 op 1.000 tot 1 op 100 patiënten), is sprake van:

Als u merkt dat een van de onderstaande, zeer zelden (bij minder dan één op 10.000 patiënten) voorkomende bijwerkingen optreedt, raadpleeg en informeer dan uw tandarts:

Bijsluiters van de bij Friends4Dents gebruikte verdovingsmiddelen: Patienten bijsluiter citanest 3%Patientenbijsluiter Septanest Patientenbijsluiter Xylocaïne spray Patientenbijsluiter Xylocaïne zalf