Tarieven – FRIENDS4DENTS

Tarieven

Tarieven

Door op onderstaande link te klikken, kunt u de techniekkosten raadplegen van ons tandtechnisch laboratoria.

Excent Tarievenlijst 2024

Indien u wilt weten hoeveel en welke techniekkosten berekend worden bij u, kunt u vragen om een gepersonaliseerde begroting. De tandarts zal na een mondonderzoek de begroting voor u opstellen. Wij adviseren u om deze begroting schriftelijk in te dienen bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering geeft dan een schriftelijke reactie over uw vergoeding. De vergoedingen verschillen per zorgverzekering.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.