Tarieven – FRIENDS4DENTS

Tarieven

Tarieven

Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij u de landelijk bepaalde  toeslag van € 4,26 in rekening, dit is een kleine bijdrage in de extra kosten voor beschermingsmiddelen.  Wanneer u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag wellicht geheel of gedeeltelijk door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Dit ligt aan uw verzekeringsbudget van uw mondzorgverzekering.

Door op onderstaande link te klikken, kunt u de techniekkosten raadplegen van ons tandtechnisch laboratoria.

Excent tandtechniek (tarieven 2020)

Indien u wilt weten hoeveel en welke techniekkosten berekend worden bij u, kunt u vragen om een gepersonaliseerde begroting. De tandarts zal na een mondonderzoek de begroting voor u opstellen. Wij adviseren u om deze begroting schriftelijk in te dienen bij uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering geeft dan een schriftelijke reactie over uw vergoeding. De vergoedingen verschillen per zorgverzekering.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandeling Kauwstelsel

Behandeling Kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving )

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.